top of page


Att bygga en padelbana är förstås en stor investering, men en investering som ger möjligheter till stora inkomster. Med den popularitet som sporten vunnit, och den efterfrågan på hyra av bana som finns idag, kan investeringen betala sig fortare än du anar. Idag ligger priset på hyra av bana mellan 200 och 800kr/tim, och har du dessutom uthyrning av utrustning, blir intäkterna förstås högre.

Fördelen med LeksandPadels konstruktioner är för det första att du kan utnyttja befintligt underlag och inte behöver göra ett omfattande och kostsamt markarbete. Utöver det har du den långa garantitiden*, samt att den faktiskt är möjlig att montera ner och flytta, vilket även öppnar möjligheten för leasing.

Vill du ha ett kostnadsförslag med leasing? Kontakta oss för offert

*Garanti: 15 års garanti på träkonstruktion, 10 år på stålkonstruktion, 3 års garanti på konstgräs

bottom of page